Kapitel 22 Tidsrækker og ARIMA Premium

Sentry Page Protection

Gennemgangen af tidsrækkeanalyse bygger meget på praktisk anvendelighed (dvs. vi vil gerne kunne forudsige kursudviklingen), vi vil springe let hen over teorien der kan være tung og er meget omfattende. Nedenstående links giver dog en indføring i den teoretiske del, som vi her ikke berører.

http://ucanalytics.com/blogs/arima-models-manufacturing-case-study-example-part-3/

http://ucanalytics.com/blogs/step-by-step-graphic-guide-to-forecasting-through-arima-modeling-in-r-manufacturing-case-study-example/

Her er en gennemgang af forskellige typer af tidsrækker man kan opleve.

https://people.duke.edu/~rnau/411arim.htm#arima010

Video om ARIMA https://youtu.be/Aw77aMLj9uM

En tidsrække er observationer, der er observeret over tid, fx. lukkekursen på Novo i 2018, kan vi beskrive som en tidsrække. Hvor vi både registrerer dato og lukkekursen. ARIMA er et avanceret analyseværktøj til at beskrive tidsrækker. Vi vil i de følgende kaptiler, med eksempler beskrive hvordan de enkelte elementer i ARIMA rent praktisk fungerer.

AR står for AutoRegressive I står for Integrated MA står for Moving Average

Lad i de følgende afsnit se på nogle simple eksempler for trinvis, at kunne beskrive hvorledes modellen fungerer.

22.1 ARIMA(0,0,0) Premium


Nedenfor har vi aktiekurser for 50 dage for en fiktiv aktie, vi vil nu undersøge om disse kan bruges til at forudsige noget om fremtidige aktiekurser. For at gøre dette, skal man enten importere Excelfilen, eller copy paste data fra rammen nedenfor.

Hent ARIMA1.xlsx Excel filen her. Importer ARIMA1.xlsx til R via menuen File - Import Dataset - Excel. Nu skal datasættet rettes til en tidsserie med ts() kommandoen.

Vi kan nu plotte vore data i R.

Det er svært at se nogen tydelig udvikling i kursen.

Vi benytter auto.arima til at undersøge om der er en systematik i tidsserien, for at bruge denne funktion skal vi hente og loade pakken forecast med fx. pacman:

Funktionen auto.arima i R er en fantastisk funktion, der automatisk finder den ARIMA model, der passer bedst på observationerne.

## Series: ARIMA1 
## ARIMA(0,0,0) with non-zero mean 
## 
## Coefficients:
##     mean
##    19.8964
## s.e.  0.2872
## 
## sigma^2 estimated as 4.209: log likelihood=-106.37
## AIC=216.74  AICc=217  BIC=220.57

Output ARIMA(0,0,0) with non-zero mean, fortæller os at data er ligesom hvid støj. Den bedste forudsigelse af aktieprisen, vi kan komme med er gennemsnittet af alle kurserne. Vi kan altså ikke forudsige prisen vha. vore fine værktøjer.

Akaike Information Criterion (AIC) , og Bayesian Information Criterion (BIC) benyttes til at vælge ARIMA modellen med mindst AIC og BIC værdier. auto.arima finder den bedste model automatisk.

Her er ligningen for aktiekursen, den bedste forudsigelse af den fremtidige kurs er den gennemsnitlige kurs der tidligere er observeret.

\[\hat{Y_t}=19.90\]

Variablen \(\hat{Y}_t\), kaldet Y hat t angiver vort (gæt) på aktiekursen på tidspunkt \(t=1,2,3,...\). Der er således så lidt systematik i Data at her er tale om en ARIMA(0,0,0) model. Vi ser også at der står “ARIMA(0,0,0) with non-zero mean” i output fra R.

22.2 ARIMA(1,0,0) eller AR(1) autoregression Premium


En ARIMA(1,0,0) model kan skrives som:

\[\hat{Y_t}=c + \phi Y_{t-1}\]

Vi kan forklare \(\hat{Y_t}\) er værdien for tidsrækken på tidspunkt \(t\), ud fra en konstant \(c\) plus en faktor \(\phi\), der ganges på værdien for tidsrækken på tidspunkt \(t-1\). For at bestemme c skal vi kende tidsrækkens sande middelværdi \(\mu\) og \(\phi\), disse værdier kan R beregne for os. Vi kan så beregne konstanten \(c=(1-\phi)\cdot \mu\). Det betyder så at vi kan estimere fremtidige værdier tidsrækken.

Vi har nu et eksempel hvor den sande middelværdi for tidsrækken er \(\mu=100\) og \(\phi=0.5\) for en ARIMA(1,0,0) model. Så kan vi beregne \(c=(1-\phi)\cdot \mu=(1-0.5)\cdot 100=50\) er middelværdien estimeret ved den gennemsnitlige kurs. Ligningen for modellen kan så skrives som:

\[\hat{Y_t}=c + \phi Y_{t-1} \Leftrightarrow \hat{Y_t}=50 + 0.5 Y_{t-1}\]

\(\phi\) fortæller, hvis kursen dagen før var 80 gennemsnitskursen er 100, vil kursen imorgen \(t=1\) ifølge modellen være forudsagt som: \[50+0.5\cdot 80=90\] Dagen efter \(t=2\) vil kursen så være forudsagt til: \[50+0.5\cdot 90=95\] Om 3 dage dvs. \(t=3\) vil kursen så være forudsagt til: \[50+0.5\cdot 95=97.5\] Om 4 dage dvs. \(t=4\) vil kursen så være forudsagt til: \[50+0.5\cdot 97.5=98.75\]

Osv..

Vi siger at forudsagte værdier konvergerer mod (dvs. nærmer sig) \(\mu=100\).

AR i ARIMA, står for autoregression, selv-regression mod middelværdien, i eksemplet så vi hvordan værdien nærmer sig 100, hvis vi forudsiger flere dages kurser kan vi se dette.

\(\phi\) må kun antage værdier mellem og ikke lig med -1 og 1, hvilket betyder den er stationær, altså nærmer sig den sande middelværdi \(\mu\).

Hvad vil der ske hvis \(\mu=100\) og \(\phi=-0.5\) for en ARIMA(1,0,0) model (husk \(c=(1-\phi)\cdot\mu\) når man skal bestemme modellen)?

Hent ARIMA2.xlsx Excel filen her. Importer ARIMA2.xlsx til R via menuen File - Import Dataset - Excel. Nu skal datasættet rettes til en tidsserie med ts() kommandoen.

## Series: ARIMA2 
## ARIMA(1,0,0) with non-zero mean 
## 
## Coefficients:
##     ar1   mean
##    0.3664 103.2372
## s.e. 0.1301  2.4492
## 
## sigma^2 estimated as 128.3: log likelihood=-191.36
## AIC=388.73  AICc=389.25  BIC=394.46

Her afslører auto.arima 1. ordens autoregression dvs.

Modellen kan skrives som.

\[\hat{Y_t}=c + \phi Y_{t-1}\Leftrightarrow \hat{Y_t}=(1-0.3664)\cdot 103.2372 + 0.3664Y_{t-1}\Leftrightarrow \hat{Y_t}=65.4125 + 0.3664Y_{t-1}\]

Vi ser nu igen på vores eksempel med ARIMA2, vi kan nu i R forudsige aktiekursen 12 perioder frem med predict:

## Time Series:
## Start = 51 
## End = 62 
## Frequency = 1 
## [1] 105.3673 104.0177 103.5232 103.3420 103.2756 103.2513 103.2424 103.2391 103.2379 103.2375 103.2373 103.2373
Spørgsmål ARIMA(1,0,0) Hent ARIMA22.xlsx Excel filen her. Importer ARIMA22.xlsx til R via menuen File - Import Dataset - Excel. Bestem for den fremtidige aktiekurs 15 perioder frem, udregn direkte fx. vha. Excel og tjek dit resultat i R.

Svar ARIMA(1,0,0)

## Series: ARIMA22 
## ARIMA(1,0,0) with non-zero mean 
## 
## Coefficients:
##     ar1   mean
##    0.2286 215.4871
## s.e. 0.1371  2.3978
## 
## sigma^2 estimated as 180.3: log likelihood=-199.82
## AIC=405.63  AICc=406.15  BIC=411.37
## Time Series:
## Start = 51 
## End = 65 
## Frequency = 1 
## [1] 216.7592 215.7779 215.5536 215.5023 215.4905 215.4878 215.4872 215.4871 215.4871 215.4871 215.4871 215.4871 215.4871 215.4871 215.4871

Spørgsmål ARIMA(1,0,0) Hent ARIMA23.xlsx Excel filen her. Importer ARIMA23.xlsx til R via menuen File - Import Dataset - Excel. Bestem for den fremtidige aktiekurs 15 perioder frem, udregn direkte fx. vha. Excel og tjek dit resultat i R.


22.3 ARIMA(0,1,0) eller I(1) Integrated Premium


Hvis en serie er ikke-stationær, er den simpleste model en random walk uden drift.

\[\hat{Y_t}-Y_{t-1}=0\Leftrightarrow \hat{Y_t}=Y_{t-1}+0\] Dette betyder vi bedst kan forudsige Y ved værdien perioden før.

Hvis en serie er ikke-stationær, er en random walk med drift.

\[\hat{Y_t}-Y_{t-1}=\mu\Leftrightarrow \hat{Y_t}=Y_{t-1}+\mu\] Dette betyder at Y stiger konstant med \(\mu\) i hver periode. Drift betyder at tidsrækken stiger konstant.

Forestiller man sig en ARIMA(0,1,0) med drift 10 og en kurs på tidspunkt t-1 på 120, vil vi forudsige en kurs på 130 ved tid t og 140 ved tid t+1 osv. Vi kan opskrive modellen som: \[\hat{Y_t}-Y_{t-1}=10\Leftrightarrow \hat{Y_t}=Y_{t-1}+10\]

Hent ARIMA3.xlsx Excel filen her. Importer ARIMA3.xlsx til R via menuen File - Import Dataset - Excel. Nu skal datasættet rettes til en tidsserie med ts() kommandoen.

## Series: ARIMA3 
## ARIMA(0,1,0) with drift 
## 
## Coefficients:
##    drift
##    7.9149
## s.e. 1.2790
## 
## sigma^2 estimated as 83.46: log likelihood=-181.05
## AIC=366.1  AICc=366.36  BIC=369.93

Modellen ovenfor kan skrives som: \[\hat{Y_t}-Y_{t-1}=\mu\Leftrightarrow \hat{Y_t}-Y_{t-1}=7.9\Leftrightarrow \hat{Y_t}=Y_{t-1}+7.9\] Vi indsætter drift i stedet for \(\mu\), tolningen er at modellen forudsiger at aktiekursen stiger med 7.9 fra periode til periode.

Hvis vi har en ren random walk model uden drift dvs. med \(\mu=0\) ARIMA(0,1,0) for en aktiekurs , forventer vi at kursen til tid t vil være den samme som til tid t-1. Denne kan skrives som:

\[\hat{Y_t}-Y_{t-1}=0\]

22.4 ARIMA(0,0,1) eller MA(1) Moving average Premium


Vi kan i stedet for at bruge tidligere aktiekurser til at forudsige aktiekursen i stedet benytte tidligere målefejl til at forudsige kursen.

Modellen kan skrives som:

\[\hat{Y_t}=\mu+\theta_1 e_{t-1}\] Hvis vi forestiller os \(\mu=50\) \(\theta_1=0.5\) kursen til tid t-1 var 120 forudsigelsen til tid t-1 var 100, så målefejlen til tid t-1 er \(e_{t-1}\) er faktisk kurs minus forudsagt kurs altså 120-100=20. Nu kan vi forudsige kursen til tid t som: \[\hat{Y_t}=\mu+\theta_1 e_{t-1}\Leftrightarrow \hat{Y_t}=50+0.5\cdot20=60\]

Hent ARIMA4.xlsx Excel filen her. Importer ARIMA4.xlsx til R via menuen File - Import Dataset - Excel. Nu skal datasættet rettes til en tidsserie med ts() kommandoen.

## Series: ARIMA4 
## ARIMA(0,0,1) with non-zero mean 
## 
## Coefficients:
##     ma1   mean
##    0.9053 99.0176
## s.e. 0.0664  2.5588
## 
## sigma^2 estimated as 95.68: log likelihood=-184.81
## AIC=375.62  AICc=376.14  BIC=381.35

Vi kan nu forudsige aktiekursen 12 perioder frem med predict:

## Time Series:
## Start = 51 
## End = 62 
## Frequency = 1 
## [1] 113.64960 99.01756 99.01756 99.01756 99.01756 99.01756 99.01756 99.01756 99.01756 99.01756 99.01756 99.01756

Hvorfor svarer den forudsagte værdi til mean i en ren ARIMA(0,0,1) eller MA(1) model? (Vink hvad er definitionen på en )

22.5 Plots med forskellige modeller Premium

## Series: ap1 
## ARIMA(1,0,2) with non-zero mean 
## 
## Coefficients:
##     ar1   ma1   ma2   mean
##    0.8092 -0.6190 0.3461 114.3229
## s.e. 0.1237  0.1741 0.1618  4.4756
## 
## sigma^2 estimated as 82.21: log likelihood=-183.18
## AIC=376.35  AICc=377.69  BIC=386.01

Kursen svinger omkring middelværdien.

## Series: ap2 
## ARIMA(1,1,2) 
## 
## Coefficients:
##      ar1   ma1   ma2
##    -0.5428 1.5046 0.9370
## s.e.  0.2419 0.1981 0.1264
## 
## sigma^2 estimated as 85.69: log likelihood=-182.6
## AIC=373.19  AICc=374.08  BIC=380.84

## Series: ap3 
## ARIMA(0,0,2) with non-zero mean 
## 
## Coefficients:
##     ma1   ma2   mean
##    0.3507 -0.3037 98.8739
## s.e. 0.0679  0.0685  0.7388
## 
## sigma^2 estimated as 100.9: log likelihood=-743.88
## AIC=1495.77  AICc=1495.97  BIC=1508.96

Vi kan også grafisk vise hvordan kursen vil udvikle sig med 80% og 95% konfidensbælter.

##   Point Forecast  Lo 80  Hi 80  Lo 95  Hi 95
## 201    93.91317 81.04317 106.7832 74.23021 113.5961
## 202   100.84143 87.20313 114.4797 79.98344 121.6994
## 203    98.87388 84.68639 113.0614 77.17598 120.5718
## 204    98.87388 84.68639 113.0614 77.17598 120.5718
## 205    98.87388 84.68639 113.0614 77.17598 120.5718
## 206    98.87388 84.68639 113.0614 77.17598 120.5718
## 207    98.87388 84.68639 113.0614 77.17598 120.5718
## 208    98.87388 84.68639 113.0614 77.17598 120.5718
## 209    98.87388 84.68639 113.0614 77.17598 120.5718
## 210    98.87388 84.68639 113.0614 77.17598 120.5718

22.6 ARIMA af højere orden Premium

Arima modeller kan afhænge af flere tidligere perioder, fx kan ligningen for ARIMA(2,0,0) eller AR(2), opskrives som:

\[\hat{Y_t}=c + \phi Y_{t-1}+ \phi_2 Y_{t-2}\] Modellen afhænger altså af 2 tidligere perioder (lags) og ikke en. Man betegner dette som en model med lag 2.

Arima modeller kan indeholde flere forskellige elementer med lag som fx. ARIMA(0,2,1).

22.7 ARIMA og sæsonalitet Premium


Hvis fx. en aktie handles lavere om fredagen kan ARIMA modellerne korrigere for dette ved sæsonkorrektion. I sæsonkorrigerede modeller vises dette som en ekstra vektor med 3 tal for hhv. sæsonkorrigeret AR eller SAR, sæsonkorrigeret I eller SI og sæsonkorrigeret MA eller SMA. En model som ARIMA(1,0,0)(1,0,0) har altså udover AR også en sæsonkomponent.

22.8 ARIMA eksempler Premium

22.8.1 Traktorer Premium

Hent følgende data for traktor salg, med følgende kommandoer i R.

Vi ser salget er voksende over tid, der er ligeledes en sæsonkomponent.

Differens tranformer data for at generere stationære data mht. middel (fjern trend)

log transformer data for at sikre stationaritet mht. varians.

Eventuel Differens og log transformation af data for at sikre stationaritet både mht. middel og varians.

Find bedste model med auto.arima, når der er stationaritet.

Akaike Information Criterion (AIC) , og Bayesian Information Criterion (BIC), vælg ARIMA modellen med mindst AIC and BIC værdier. auto.arima finder den bedste model automatisk.

## Series: log10(data) 
## ARIMA(0,1,1)(0,1,1)[12] 
## 
## Coefficients:
##      ma1   sma1
##    -0.4047 -0.5529
## s.e.  0.0885  0.0734
## 
## sigma^2 estimated as 0.0002571: log likelihood=354.4
## AIC=-702.79  AICc=-702.6  BIC=-694.17

Nu kan vi forudsige kommende traktor salg med modellen

##      Jan    Feb    Mar    Apr    May    Jun    Jul    Aug    Sep    Oct    Nov    Dec
## 2015 567.7645 566.4765 670.8226 758.9138 855.9482 817.2827 938.7239 934.5120 703.5005 626.9879 571.9988 668.5363
## 2016 625.2464 623.8280 738.7384 835.7481 942.6065 900.0265 1033.7626 1029.1243 774.7246 690.4657 629.9094 736.2206
## 2017 688.5479 686.9859 813.5300 920.3613 1038.0383 991.1474 1138.4233 1133.3154 853.1596 760.3701 693.6830 810.7573

22.8.2 Detail debet card forbrug på Island (millioner ISK). Premium

## Series: log10(debitcards) 
## ARIMA(2,1,0)(0,1,1)[12] 
## 
## Coefficients:
##      ar1   ar2   sma1
##    -0.7167 -0.4372 -0.8352
## s.e.  0.0761  0.0763  0.1085
## 
## sigma^2 estimated as 0.0004402: log likelihood=343.95
## AIC=-679.9  AICc=-679.61  BIC=-668.05

Nu kan vi forudsige kommende debetkort omsætning med modellen

Forudsagt brug af debetkort bliver:

##      Jan   Feb   Mar   Apr   May   Jun   Jul   Aug   Sep   Oct   Nov   Dec
## 2013 19717.77 19162.87 20436.29 20506.84 23262.14 23545.62 24292.86 25544.16 22267.47 22543.80 22081.63 29090.93
## 2014 20701.39 20352.57 21886.85 21721.53 24745.18 25091.09 25806.49 27175.65 23697.15 23970.40 23490.36 30947.83
## 2015 22017.60 21649.95 23281.85 23104.56 26321.98 26689.74 27450.29 28907.08 25206.87 25497.43 24986.92 32919.46

22.9 Forecast Aktiekurser Premium


Man kan hente online aktiekurser med quantmod pakken installer denne med fx. pacman, vi skal også bruge pakken forecast som vi ligeledes henter. Vi henter nedenfor Google justeret lukkekurs til dato det er 6 søjle i GOOG matricen nedenfor. Vi kan se forecaste aktiekursen vha.

## [1] "GOOG"

## Series: GOOG[, 6] 
## ARIMA(3,1,3) with drift 
## 
## Coefficients:
##      ar1   ar2   ar3   ma1   ma2   ma3  drift
##    -0.1464 -0.1077 0.7573 0.1541 0.0102 -0.8138 0.7951
## s.e.  0.0899  0.0808 0.0840 0.0771 0.0729  0.0736 0.4047
## 
## sigma^2 estimated as 249.9: log likelihood=-3164.76
## AIC=6345.51  AICc=6345.71  BIC=6382.56
##   Point Forecast  Lo 80  Hi 80  Lo 95  Hi 95
## 760    1403.530 1383.269 1423.791 1372.544 1434.516
## 761    1404.075 1375.312 1432.839 1360.086 1448.065
## 762    1401.294 1367.139 1435.448 1349.059 1453.528
## 763    1401.439 1363.040 1439.838 1342.713 1460.165
## 764    1402.525 1360.113 1444.938 1337.662 1467.389
## 765    1400.639 1355.123 1446.155 1331.028 1470.250
## 766    1401.303 1353.046 1449.561 1327.500 1475.106
## 767    1402.627 1351.591 1453.663 1324.574 1480.680
## 768    1401.328 1348.003 1454.653 1319.775 1482.881
## 769    1402.274 1346.828 1457.720 1317.477 1487.071

22.9.1 Eksporter Aktiekurser til Excel Premium

Man kan eksportere data til fx Excel med pakken rio, herunder dannes en Excel fil med to ark med hhv. aktiedata og forudsigelser. Funktionen export(), benyttes, man angiver data til de enkelte ark en list() funktion, sidste argument er selve filnavnet. Filen gemmes i arbejdsbiblioteket. Herfra kan den kopieres eller exporteres.

## [1] "GS"

## Series: GS[, 6] 
## ARIMA(0,1,0) 
## 
## sigma^2 estimated as 9.767: log likelihood=-1939.29
## AIC=3880.57  AICc=3880.58  BIC=3885.2
##   Point Forecast  Lo 80  Hi 80  Lo 95  Hi 95
## 760     237.76 233.7549 241.7651 231.6348 243.8852
## 761     237.76 232.0960 243.4240 229.0976 246.4224
## 762     237.76 230.8230 244.6970 227.1508 248.3692
## 763     237.76 229.7499 245.7701 225.5096 250.0104
## 764     237.76 228.8044 246.7156 224.0636 251.4564
## 765     237.76 227.9496 247.5704 222.7563 252.7637
## 766     237.76 227.1636 248.3564 221.5542 253.9658
## 767     237.76 226.4320 249.0880 220.4352 255.0847
## 768     237.76 225.7448 249.7752 219.3843 256.1357
## 769     237.76 225.0949 250.4251 218.3903 257.1296

## [1] "DANSKE.CO"

## Series: DANSKE.CO[, 6] 
## ARIMA(3,1,2) 
## 
## Coefficients:
##     ar1   ar2   ar3   ma1   ma2
##    0.255 -0.9427 -0.0948 -0.3246 0.9745
## s.e. 0.044  0.0209  0.0368  0.0260 0.0159
## 
## sigma^2 estimated as 5.808: log likelihood=-1723.97
## AIC=3459.94  AICc=3460.05  BIC=3487.67
##   Point Forecast   Lo 80  Hi 80   Lo 95  Hi 95
## 753    108.2317 105.14323 111.3201 103.50830 112.9551
## 754    108.2911 104.07269 112.5096 101.83958 114.7427
## 755    108.2762 103.14747 113.4049 100.43249 116.1199
## 756    108.2180 102.35655 114.0795 99.25366 117.1824
## 757    108.2117 101.71699 114.7064 98.27891 118.1445
## 758    108.2663 101.17092 115.3617 97.41485 119.1177
## 759    108.2917 100.61963 115.9638 96.55827 120.0252
## 760    108.2473 100.05206 116.4426 95.71374 120.7809
## 761    108.2069 99.54375 116.8700 94.95777 121.4560
## 762    108.2360 99.12575 117.3462 94.30308 122.1689

## [1] "BRK-A"

## Series: `BRK-A`[, 6] 
## ARIMA(1,1,0) with drift 
## 
## Coefficients:
##      ar1  drift
##    -0.0297 56.5158
## s.e.  0.0141 25.5825
## 
## sigma^2 estimated as 3495470: log likelihood=-45074.47
## AIC=90154.95  AICc=90154.95  BIC=90174.52
##   Point Forecast  Lo 80  Hi 80  Lo 95  Hi 95
## 5037    339237.7 336841.7 341633.7 335573.3 342902.0
## 5038    339294.4 335955.9 342632.9 334188.6 344400.1
## 5039    339350.9 335281.5 343420.3 333127.3 345574.5
## 5040    339407.4 334719.8 344095.1 332238.3 346576.5
## 5041    339463.9 334230.6 344697.3 331460.2 347467.7
## 5042    339520.4 333793.1 345247.8 330761.2 348279.6
## 5043    339577.0 333395.0 345758.9 330122.5 349031.4
## 5044    339633.5 333028.1 346238.8 329531.5 349735.5
## 5045    339690.0 332686.8 346693.2 328979.5 350400.5
## 5046    339746.5 332366.9 347126.1 328460.3 351032.7

22.10 Aktieafkast Premium


I Quantmod pakken ligger også mulighed for at beregne fx. dagligt, ugentligt afkast, dette gør vi vha. funktionen “periodReturn”.

## [1] "AAPL"

## Series: apple 
## ARIMA(1,0,0) with non-zero mean 
## 
## Coefficients:
##      ar1  mean
##    -0.6488 0.3440
## s.e.  0.2200 0.0695
## 
## sigma^2 estimated as 0.202: log likelihood=-7.86
## AIC=21.73  AICc=24.13  BIC=23.65
## [1] "BRK-A"

## Series: berkshire 
## ARIMA(0,0,0) with non-zero mean 
## 
## Coefficients:
##     mean
##    0.0993
## s.e. 0.0469
## 
## sigma^2 estimated as 0.03318: log likelihood=4.49
## AIC=-4.99  AICc=-3.9  BIC=-3.71