Kapitel 23 Materialer

MINDMAPS og Freestat
Hent Freestat premium her
Hent Freestat basis her
CPH Finansøkonom statistik mindmap

Skabeloner
Skabelon test af middelværdi
Skabelon test af standardafvigelse
Skabelon test af andel p
Skabelon test af 2 andele
Skabeloner test 2 middelværdier
Skabelon Simpel lineær regression
Skabelon Multipel lineær regression
Skabelon Goodness of fit test
Skabelon Chi i anden test
Skabelon ANOVA/ANAVA

Datasæt
2015-Januar-Data.xlsx
AFFAIRS.xls data vedr. utroskab
BANKDATA.xls data vedr. bankansattes uddannelse, køn og etnicitet
Debt.xlsx
Forbes 400 2014 RICH US
Forbes-Global-2000 YEAR 2015
FORD FOCUS
Fortune-Global-500
GDP
GDP PER CAPITA USD
GDP2015
HELBRED
Hjemmesidedesigns besøgstider i millisekunder
IMDB stikprøve på 759 film
KØNSROLLER
MEDIEFORBRUG
SOMMERHUSE LEJE RØMØ
Statkarakterer
TITANIC
TYVERI
usarrest
VIRKSOMHEDER-DK
Yahooinvestexcel
USA afkast pr md
Hjemmeopgave USA afkast
Hjemmeopgave USA afkast løsning

Finansøkonom valgfag statistik eksamensopgaver
2017 December eksamensopgave valgfag statistik
2017 December data valgfag statistik
2017 November eksamensopgave valgfag statistik
2017 November data valgfag statistik
2017 Juni eksamensopgave valgfag statistik
2017 Juni data valgfag statistik
2017 Maj eksamensopgave valgfag statistik
2017 Maj data valgfag statistik
2017 Maj løsningsforslag valgfag statistik

Finansøkonom statistik eksamensopgaver
Mappe med gamle eksamensopgaver

Edutest
www.edutest.dk

Hjemmeside af Benjamin Tejlbjerg med gymnasie matematik og statistik
http://www.mathhx.dk

23.1 Videoer teori

23.1.0.1 Introduktion

23.1.0.2 Data

23.1.0.3 Deskriptiv statistik

23.1.0.4 Fraktiler

23.1.0.5 Skævhed

23.1.0.6 Kurtosis

23.1.0.7 Sandsynligheder

23.1.0.8 Normalfordelingen

23.1.0.9 Konfidensintervaller normalfordelingen

23.1.0.10 Normalfraktildiagram

23.1.0.11 Stikprøvefordelingen

23.1.0.12 Stikprøvefordelingen 2

23.1.0.13 Parameter-estimat

23.1.0.14 t-fordelingen

23.1.0.15 Konfidensinterval middelværdien

23.1.0.16 Fejlmargin

23.1.0.17 Hypotesetest middelværdi

23.1.0.18 Lineær regression

23.1.0.19 Lineær regression forudsætninger

23.1.0.20 Goodness of fit test

23.1.1 Chi i anden test

23.1.2 Chi i anden test 2

23.1.3 Anova

23.2 Freestat FIN

23.2.0.1 Mindmap hypoteser

23.2.0.2 Beskrivende statistik Freestat

23.2.0.3 Middelværdi standardafvigelse KI

23.2.0.4 Middelværdi test

23.2.0.5 Middelværdi fejlmargin

23.2.0.6 Standardafvigelse test

23.2.0.7 1 Andel test og KI

23.2.0.8 1 Andel fejlmargin og FPC

23.2.0.9 FPC endelig populations korrektion og z-test

23.2.0.10 1 Andel test og KI

23.2.0.11 1 Andel fejlmargin og FPC

23.2.0.12 2 Andele

23.2.0.13 2 Middelværdier

23.2.0.14 Parret t-test

23.2.0.15 Korrelation

23.2.0.16 Simpel lineær regression

23.2.0.17 Simpel lineær regression PI og KI

23.2.0.18 Multipel lineær regression

23.2.0.19 Dummy variable

23.2.0.20 Multipel lineær regression forudsagt værdi

23.2.0.21 ANOVA variansanalyse

23.3 Eksamensvideoer
23.3.0.1 Eksamen statistik 2 timer 2017 9 5

2017 9 5 Opgave 2017 9 5 Data 2017 9 5 Løsningsforslag

23.3.0.1.1 Opgave 1 1 Normalfraktildiagram
23.3.0.1.2 Opgave 1 2 Test middel
23.3.0.1.3 Opgave 1 3 Varianshomogenitet
23.3.0.1.4 Opgave 1 4 Test af 2 middelværdier
23.3.0.1.5 Opgave 1 5 Konfidensinterval for forskellen af middelværdier
23.3.0.1.6 Opgave 3 1 Test af andel
23.3.0.1.7 Opgave 3 2 Konfidensinterval for middelværdi


23.3.0.2 Eksamen statistik 2 timer 2016 8 10

2016 8 10 Opgave 2016 8 10 Data 2016 8 10 Løsningsforslag

23.3.0.2.1 Opgave 1 Lineær regression
23.3.0.2.2 Opgave 2 Andele
23.3.0.2.3 Opgave 3 Middelværdier
23.3.0.2.4 Opgave 4 Teori KI, punktestimat, testniveau23.3.0.3 Eksamen statistik 2 timer 2015 8 7

2015 8 7 Opgave 2015 8 7 Data 2015 8 7 Løsningsforslag

23.3.0.3.1 Opgave 1.1
23.3.0.3.2 Opgave 1.2
23.3.0.3.3 Opgave 1.3
23.3.0.3.4 Opgave 1.4
23.3.0.3.5 Opgave 1.5
23.3.0.3.6 Opgave 2.1 og 2.2
23.3.0.3.7 Opgave 2.3
23.3.0.3.8 Opgave 3.1
23.3.0.3.9 Opgave 3.2
23.3.0.3.10 Opgave 3.3


23.3.0.4 Eksamen statistik 2 timer 2015 3 4

2015 3 4 Opgave 2015 3 4 Data 2015 3 4 Løsningsforslag

23.3.0.4.1 Opgave 1 lineær regression
23.3.0.4.2 Opgave 2 Test af 2 middelværdier
23.3.0.4.3 Opgave 3 KI andel og middel, test af middel
23.3.0.4.4 Opgave 4 2 Andele

23.4 Eksamensvideoer AU Smartlearning
23.4.0.1 Konverter eksamensopgaven til Word
23.4.0.2 Eksamen statistik AU Smartlearning 4 timer 2017 6

2017 6 Eksamensopgave 2017 6 Løsningsforslag

23.4.0.2.1 Opgave 2.1 Normalfraktildiagram
23.4.0.2.2 Opgave 2.2 Test varians
23.4.0.2.3 Opgave 2.3 Test Middel
23.4.0.2.4 Opgave 2.4 Test ens varianser
23.4.0.2.5 Opgave 2.5 Test to middelværdier
23.4.0.2.6 Opgave 2.6 Sandsynlighed normalfordelingen
23.4.0.2.7 Opgave 2.7 Sandsynlighed normalfordelingen
23.4.0.3 Eksamen statistik 4 timer 2016 1

2016 1 Opgave

2016 1 Løsningsforslag

23.4.0.3.1 AU januar 2016 Opgave 1.1
23.4.0.3.2 AU januar 2016 Opgave 1.2
23.4.0.3.3 AU januar 2016 Opgave 1.3
23.4.0.3.4 AU januar 2016 Opgave 1.4
23.4.0.3.5 AU januar 2016 Opgave 1.5
23.4.0.3.6 AU januar 2016 Opgave 2.1 og 2.2
23.4.0.3.7 AU januar 2016 Opgave 3.1
23.4.0.3.8 AU januar 2016 Opgave 3.2
23.4.0.3.9 AU januar 2016 Opgave 3.3
23.4.0.3.10 AU januar 2016 Opgave 3.4
23.4.0.3.11 AU januar 2016 Opgave 4.1 og 4.2
23.4.0.4 Eksamen statistik 4 timer 2015 6

2015 6 Opgave 2015 6 Løsningsforslag

23.4.0.4.1 Opgave 1.1 Eksamen AU statistik 4 timer 2015 6
23.4.0.4.2 Opgave 1.2 Eksamen AU statistik 4 timer 2015 6
23.4.0.4.3 Opgave 1.3 Eksamen AU statistik 4 timer 2015 6
23.4.0.4.4 Opgave 1.4 Eksamen AU statistik 4 timer 2015 6
23.4.0.4.5 Opgave 1.5 Eksamen AU statistik 4 timer 2015 6
23.4.0.4.6 Opgave 1.6 Eksamen AU statistik 4 timer 2015 6
23.4.0.4.7 Opgave 1.7 Eksamen AU statistik 4 timer 2015 6
23.4.0.4.8 Opgave 2.1 Eksamen AU statistik 4 timer 2015 6
23.4.0.4.9 Opgave 2.2 og 2.3 Eksamen AU statistik 4 timer 2015 6
23.4.0.4.10 Opgave 3.1 Eksamen AU statistik 4 timer 2015 6
23.4.0.4.11 Opgave 3.2 og 3.3 Eksamen AU statistik 4 timer 2015 6
23.4.0.4.12 Opgave 3.4 Eksamen AU statistik 4 timer 2015 6
23.4.0.4.13 Opgave 4.1 Eksamen AU statistik 4 timer 2015 6
23.4.0.4.14 Opgave 4.2 Eksamen AU statistik 4 timer 2015 6
23.4.0.4.15 Opgave 4.3 Eksamen AU statistik 4 timer 2015 6