Kapitel 24 Materialer

MINDMAPS og Freestat
Hent Freestat premium her
Hent Freestat basis her
CPH Finansøkonom statistik mindmap

Skabeloner
Skabelon test af middelværdi
Skabelon test af standardafvigelse
Skabelon test af andel p
Skabelon test af 2 andele
Skabeloner test 2 middelværdier
Skabelon Simpel lineær regression
Skabelon Multipel lineær regression
Skabelon Goodness of fit test
Skabelon Chi i anden test
Skabelon ANOVA/ANAVA

Datasæt
2015-Januar-Data.xlsx
AFFAIRS.xls data vedr. utroskab
BANKDATA.xls data vedr. bankansattes uddannelse, køn og etnicitet
Debt.xlsx
Forbes 400 2014 RICH US
Forbes-Global-2000 YEAR 2015
FORD FOCUS
Fortune-Global-500
GDP
GDP PER CAPITA USD
GDP2015
HELBRED
Hjemmesidedesigns besøgstider i millisekunder
IMDB stikprøve på 759 film
KØNSROLLER
MEDIEFORBRUG
SOMMERHUSE LEJE RØMØ
Statkarakterer
TITANIC
TYVERI
usarrest
VIRKSOMHEDER-DK
Yahooinvestexcel
USA afkast pr md
Hjemmeopgave USA afkast
Hjemmeopgave USA afkast løsning

Finansøkonom valgfag statistik eksamensopgaver
2017 December eksamensopgave valgfag statistik
2017 December data valgfag statistik
2017 November eksamensopgave valgfag statistik
2017 November data valgfag statistik
2017 Juni eksamensopgave valgfag statistik
2017 Juni data valgfag statistik
2017 Maj eksamensopgave valgfag statistik
2017 Maj data valgfag statistik
2017 Maj løsningsforslag valgfag statistik

Finansøkonom statistik eksamensopgaver
Mappe med gamle eksamensopgaver

Edutest
www.edutest.dk

Hjemmeside af Benjamin Tejlbjerg med gymnasie matematik og statistik
http://www.mathhx.dk

24.1 Videoer teori

24.1.0.1 Introduktion

24.1.0.2 Data

24.1.0.3 Deskriptiv statistik

24.1.0.4 Fraktiler

24.1.0.5 Skævhed

24.1.0.6 Kurtosis

24.1.0.7 Sandsynligheder

24.1.0.8 Normalfordelingen

24.1.0.9 Konfidensintervaller normalfordelingen

24.1.0.10 Normalfraktildiagram

24.1.0.11 Stikprøvefordelingen

24.1.0.12 Stikprøvefordelingen 2

24.1.0.13 Parameter-estimat

24.1.0.14 t-fordelingen

24.1.0.15 Konfidensinterval middelværdien

24.1.0.16 Fejlmargin

24.1.0.17 Hypotesetest middelværdi

24.1.0.18 Lineær regression

24.1.0.19 Lineær regression forudsætninger

24.1.0.20 Goodness of fit test

24.1.1 Chi i anden test

24.1.2 Chi i anden test 2

24.1.3 Anova

24.2 Freestat FIN

24.2.0.1 Mindmap hypoteser

24.2.0.2 Beskrivende statistik Freestat

24.2.0.3 Middelværdi standardafvigelse KI

24.2.0.4 Middelværdi test

24.2.0.5 Middelværdi fejlmargin

24.2.0.6 Standardafvigelse test

24.2.0.7 1 Andel test og KI

24.2.0.8 1 Andel fejlmargin og FPC

24.2.0.9 FPC endelig populations korrektion og z-test

24.2.0.10 1 Andel test og KI

24.2.0.11 1 Andel fejlmargin og FPC

24.2.0.12 2 Andele

24.2.0.13 2 Middelværdier

24.2.0.14 Parret t-test

24.2.0.15 Korrelation

24.2.0.16 Simpel lineær regression

24.2.0.17 Simpel lineær regression PI og KI

24.2.0.18 Multipel lineær regression

24.2.0.19 Dummy variable

24.2.0.20 Multipel lineær regression forudsagt værdi

24.2.0.21 ANOVA variansanalyse

24.3 Eksamensvideoer
24.3.0.1 Eksamen statistik 2 timer 2017 9 5

2017 9 5 Opgave 2017 9 5 Data 2017 9 5 Løsningsforslag

24.3.0.1.1 Opgave 1 1 Normalfraktildiagram
24.3.0.1.2 Opgave 1 2 Test middel
24.3.0.1.3 Opgave 1 3 Varianshomogenitet
24.3.0.1.4 Opgave 1 4 Test af 2 middelværdier
24.3.0.1.5 Opgave 1 5 Konfidensinterval for forskellen af middelværdier
24.3.0.1.6 Opgave 3 1 Test af andel
24.3.0.1.7 Opgave 3 2 Konfidensinterval for middelværdi


24.3.0.2 Eksamen statistik 2 timer 2016 8 10

2016 8 10 Opgave 2016 8 10 Data 2016 8 10 Løsningsforslag

24.3.0.2.1 Opgave 1 Lineær regression
24.3.0.2.2 Opgave 2 Andele
24.3.0.2.3 Opgave 3 Middelværdier
24.3.0.2.4 Opgave 4 Teori KI, punktestimat, testniveau24.3.0.3 Eksamen statistik 2 timer 2015 8 7

2015 8 7 Opgave 2015 8 7 Data 2015 8 7 Løsningsforslag

24.3.0.3.1 Opgave 1.1
24.3.0.3.2 Opgave 1.2
24.3.0.3.3 Opgave 1.3
24.3.0.3.4 Opgave 1.4
24.3.0.3.5 Opgave 1.5
24.3.0.3.6 Opgave 2.1 og 2.2
24.3.0.3.7 Opgave 2.3
24.3.0.3.8 Opgave 3.1
24.3.0.3.9 Opgave 3.2
24.3.0.3.10 Opgave 3.3


24.3.0.4 Eksamen statistik 2 timer 2015 3 4

2015 3 4 Opgave 2015 3 4 Data 2015 3 4 Løsningsforslag

24.3.0.4.1 Opgave 1 lineær regression
24.3.0.4.2 Opgave 2 Test af 2 middelværdier
24.3.0.4.3 Opgave 3 KI andel og middel, test af middel
24.3.0.4.4 Opgave 4 2 Andele

24.4 Eksamensvideoer AU Smartlearning
24.4.0.1 Konverter eksamensopgaven til Word
24.4.0.2 Eksamen statistik AU Smartlearning 4 timer 2017 6

2017 6 Eksamensopgave 2017 6 Løsningsforslag

24.4.0.2.1 Opgave 2.1 Normalfraktildiagram
24.4.0.2.2 Opgave 2.2 Test varians
24.4.0.2.3 Opgave 2.3 Test Middel
24.4.0.2.4 Opgave 2.4 Test ens varianser
24.4.0.2.5 Opgave 2.5 Test to middelværdier
24.4.0.2.6 Opgave 2.6 Sandsynlighed normalfordelingen
24.4.0.2.7 Opgave 2.7 Sandsynlighed normalfordelingen
24.4.0.3 Eksamen statistik 4 timer 2016 1

2016 1 Opgave

2016 1 Løsningsforslag

24.4.0.3.1 AU januar 2016 Opgave 1.1
24.4.0.3.2 AU januar 2016 Opgave 1.2
24.4.0.3.3 AU januar 2016 Opgave 1.3
24.4.0.3.4 AU januar 2016 Opgave 1.4
24.4.0.3.5 AU januar 2016 Opgave 1.5
24.4.0.3.6 AU januar 2016 Opgave 2.1 og 2.2
24.4.0.3.7 AU januar 2016 Opgave 3.1
24.4.0.3.8 AU januar 2016 Opgave 3.2
24.4.0.3.9 AU januar 2016 Opgave 3.3
24.4.0.3.10 AU januar 2016 Opgave 3.4
24.4.0.3.11 AU januar 2016 Opgave 4.1 og 4.2
24.4.0.4 Eksamen statistik 4 timer 2015 6

2015 6 Opgave 2015 6 Løsningsforslag

24.4.0.4.1 Opgave 1.1 Eksamen AU statistik 4 timer 2015 6
24.4.0.4.2 Opgave 1.2 Eksamen AU statistik 4 timer 2015 6
24.4.0.4.3 Opgave 1.3 Eksamen AU statistik 4 timer 2015 6
24.4.0.4.4 Opgave 1.4 Eksamen AU statistik 4 timer 2015 6
24.4.0.4.5 Opgave 1.5 Eksamen AU statistik 4 timer 2015 6
24.4.0.4.6 Opgave 1.6 Eksamen AU statistik 4 timer 2015 6
24.4.0.4.7 Opgave 1.7 Eksamen AU statistik 4 timer 2015 6
24.4.0.4.8 Opgave 2.1 Eksamen AU statistik 4 timer 2015 6
24.4.0.4.9 Opgave 2.2 og 2.3 Eksamen AU statistik 4 timer 2015 6
24.4.0.4.10 Opgave 3.1 Eksamen AU statistik 4 timer 2015 6
24.4.0.4.11 Opgave 3.2 og 3.3 Eksamen AU statistik 4 timer 2015 6
24.4.0.4.12 Opgave 3.4 Eksamen AU statistik 4 timer 2015 6
24.4.0.4.13 Opgave 4.1 Eksamen AU statistik 4 timer 2015 6
24.4.0.4.14 Opgave 4.2 Eksamen AU statistik 4 timer 2015 6
24.4.0.4.15 Opgave 4.3 Eksamen AU statistik 4 timer 2015 6