Pro, Statistik

1 Indledning

Hvad er statistik, og hvor bruges det?
Thomas Petersen
Thomas Petersen
Pro, Statistik

2 Datasæt og data

Hvilke typer af data findes der?
Thomas Petersen
Thomas Petersen
Pro, Statistik

3 Deskriptiv statistik

Hvordan kan man beskrive data?
Thomas Petersen
Thomas Petersen
Pro, Statistik

4 Normalfordelingen

Er nedbør normalfordelt?
Thomas Petersen
Thomas Petersen
Pro, Statistik

5 Konfidensintervaller

Hvor sikre er vi på vores estimat?
Thomas Petersen
Thomas Petersen
Pro, Statistik

6 Hypotesetest middelværdi

Hvordan opstiller vi et hypotesetest?
Thomas Petersen
Thomas Petersen
Pro, Statistik

7 1 Andel

Hvor stor er andelen af mobilepay brugere?
Thomas Petersen
Thomas Petersen
Pro, Statistik

8 2 andele

Er andelen af mænd større på CBS end på KU?
Thomas Petersen
Thomas Petersen
Pro, Statistik

9 2 Middelværdier

Har unge og ældre samme indtægt?
Thomas Petersen
Thomas Petersen
Pro, Statistik

10 Korrelation

Er der sammenhæng mellem temperatur og issalg?
Thomas Petersen
Thomas Petersen
Pro, Statistik

11 Lineær regressionsanalyse

Hvor mange is sælger man, når temperaturen er 27 grader?
Thomas Petersen
Thomas Petersen
Premium, Statistik

12 Binomialfordelingen

Hvad er sandsynligheden for 4 ud af 100 får COVID-19?
Thomas Petersen
Thomas Petersen
Premium, Statistik

13 Den hypergeometriske fordeling

Hvad er sandsynligheden for at trække 5 gule M&M's fra skålen?
Thomas Petersen
Thomas Petersen
Premium, Statistik

14 Poisson fordelingen

Hvor mange punkteringer indtræffer på 1000 km?
Thomas Petersen
Thomas Petersen
Pro, Statistik

15 Stikprøveteori

Hvordan skal stikprøven udvælges?
Thomas Petersen
Thomas Petersen
Pro, Statistik

16 Sandsynligheder

Hvad er sandsynligheden for at blive dødsdømt?
Thomas Petersen
Thomas Petersen
Pro, Statistik

17 Chi i anden tests

Er der sammenhæng mellem vandskader og hvor man bor?
Thomas Petersen
Thomas Petersen
Premium, Statistik

18 ANOVA

Giver danske bankaktier samme afkast?
Thomas Petersen
Thomas Petersen
Premium, Statistik

19 Cran R

Er R et godt programmeringssprog?
Thomas Petersen
Thomas Petersen
Premium, Statistik

20 Faktoranalyse

Hvilke variable passer sammen?
Thomas Petersen
Thomas Petersen
Premium, Statistik

21 Klyngeanalyse

Hvilke respondenter ligner hinanden?
Thomas Petersen
Thomas Petersen
Premium, Statistik

22 Tidsrækker og ARIMA

Hvad skal Apple aktien koste imorgen?
Thomas Petersen
Thomas Petersen
Free, Statistik

23 Podcasts

Her kan du høre en podcast-serie, omkring statistik
Thomas Petersen
Thomas Petersen
Pro, Statistik

24 Materialer

Alle materialer i bogen er samlet her.
Thomas Petersen
Thomas Petersen
Pro, Statistik

25 Ordliste

Her er en oversigt over begreber
Thomas Petersen
Thomas Petersen